وبلاگ

نگاهی متفاوت به فروش (تجربه‌ی فروش و یادگیری‌های بیشمار)

حرف آخر رو همون اول می زنم، فروش یعنی هنر برقرار ارتباط و تعامل صادقانه با آدمای دیگه و گروه‎های دیگه و لاغیر.

برای ری‌را (به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی)

برای ریرا
برای تمام جانباختگان هواپیمای اوکراینی
و برای تمام کسانی که به ناحق خونشان ریخته شد
«من هم شمعی روشن خواهم کرد»

اسکرول