تاریخ پردرد

برای ری‌را (به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی)

برای ریرا
برای تمام جانباختگان هواپیمای اوکراینی
و برای تمام کسانی که به ناحق خونشان ریخته شد
«من هم شمعی روشن خواهم کرد»

خطبه امام حسین (ع) در سرزمین منا

کورها، لال ها و فلج ها در شهرها بی سرپرست مانده اند و شما نه رحمی بر آنان می کنید و نه عملی را که در خور شأن خودتان باشد، در مورد آنان انجام می دهید؛ و یا قصد انجام آن را دارید. فقط با چاپلوسی و تملق پیش ستمگران رفاه و آسایش خویش را می جوئید.

حسادت، دلیل هبوط

داشتم برای خانواده و دوستان و رفیقان پیام تبریک می فرستادم و ازشون به خاطر وجودشون تشکر می کردم که موضوعی ذهنم رو درگیر کرد و اون این بود که یکی از ویژگی های اصلی یک زن، قدرت آفرینش است …

#من_هم_شمعی_روشن_خواهم_کرد

امروز 18 دی 1400، دومین سالگرد جانباختگان هواپیمای اوکراینی، که در آن 176 گل در آسمان پرپر شدند، به دلیل اصابت موشک های سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری و درگذشت بکتاش آبتین …

اسکرول