خاطرات

خطبه امام حسین (ع) در سرزمین منا

کورها، لال ها و فلج ها در شهرها بی سرپرست مانده اند و شما نه رحمی بر آنان می کنید و نه عملی را که در خور شأن خودتان باشد، در مورد آنان انجام می دهید؛ و یا قصد انجام آن را دارید. فقط با چاپلوسی و تملق پیش ستمگران رفاه و آسایش خویش را می جوئید.

عمر گرانمایه رفت یادِ جوانی رسید

همه این جمله را می گویند که؛ مرگ حق است. آری، آری، مرگ حق است، اما برای برخی لعن و نفرین می آورد و برای برخی خوبی و جاودانگی به ارمغان می آورد …

دریاچه مهارلو در سفر زمان

گذر زمان بر دریاچه مهارلو یا همون دریاچه نمک باصفای خودمون، شده یه فیلتر رنگی به سیاه سفید تو نرم افزار زندگی که هر چه بیشتر می گذره سیاهش هم داره از سفیدش بیشتر میشه …

اسکرول