سبک زندگی

چطور بدون داشتن وسایل کوهنوردی کوهنورد شوید ؟

شروع کوهنوردی برا من یکی از بهترین اتفاق هایی بوده که افتاده و تبدیل به عادت خوبی شده … هم از نحوه شروع شدنش گرفته تا ادامه دادنش و هم چالش هایی که داره …

اسکرول